Preventiemedewerker

23 mei 2024
1-daagse cursus

Tijd: 08:30-15:30
Locatie: Spijkenisse

 230,00

De rol van de preventiemedewerker in de organisatie
Preventiemedewerkers binnen een bedrijf zijn eigen werknemers, die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer.
De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met wie de rol van preventiemedewerker op zich neemt, wat diens positie in de organisatie is en welke preventietaken hij of zij uitvoert.
In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren.

De preventiemedewerker is onder andere betrokken bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het uitvoeren van de maatregelen uit het bijbehorende plan van aanpak. Hij of zij speelt een verbindende rol tussen werkgever en werknemers. Het is belangrijk dat de preventiemedewerker een veilig en toegankelijk aanspreekpunt is voor werknemers.

Gezien de focus van de preventiemedewerker op veilig werken is het handig om gebruik te maken van de bhv-organisatie voor het uitvoeren van preventietaken.

Cursusinhoud
In de cursus komen 5 thema's aan bod:
-  preventietaken en de Arbowet;
-  de RI&E en het plan van aanpak;
-  de invloed van medezeggenschap op preventietaken;
-  de plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie;
-  voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen.

In de theorietoets wordt de kennis van de cursist op volgende punten getoetst:
-  de betekenis van relevante artikelen uit de Arbowet voor de invulling van preventietaken;
-  de betekenis van relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden voor de preventiemedewerker;
-  de eisen waaraan een RI&E en een plan van aanpak moeten voldoen;
-  de rol van de medezeggenschap met betrekking tot de preventietaken;
-  de rol, de positie en het takenpakket van een preventiemedewerker in een bedrijf';
-  een mogelijke aanpak voor het uitvoeren van de arbomaatregelen.

Toelatingseisen
Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de cursus.