Ploegleider Herhaling

Datum: 10 januari 2024
1-daagse cursus

Tijd: 09:00-15:30
Locatie: Spijkenisse

Cursusinhoud
Inclusief:
Landelijke NIBHV-certificering
Lunch, koffie, thee en fris
Lesmateriaal
Examen en registratiekosten

Inhoud BHV Herhalingstraining
De training Bedrijfshulpverlening betekent dat je binnen jouw organisatie direct hulp kunt verlenen als zich een incident voordoet, zoals een beginnende brand, een ongeval of een stroomstoring. Als je goed bent voorbereid, kan je de gevolgen van dergelijke incidenten aanzienlijk beperken. Tijdens de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening komen verschillende onderwerpen aan de orde op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en brandpreventie, ontruiming en communicatie.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die de rol van bedrijfshulpverlener gaan vervullen. Naast een theoretisch gedeelte wordt tijdens de training nadrukkelijk aandacht besteed aan het praktische gedeelte. Hierin vindt scholing plaats voor de uitvoering in de praktijk, met instructie over het uitvoeren van levensreddende handelingen en gebruik van brandbestrijdingsmiddelen. Tevens is er aandacht voor ontruimingsplannen en de diverse veiligheidsmiddelen.

De training wordt afgerond met een theoretische toets die bestaat uit een dertigtal multiple-choice vragen en een praktische toetsing gedurende het praktijkgedeelte van de training. Wie daarvoor slaagt ontvangt een algemeen erkend BHV-certificaat.

Deze cursus is conform de Arbo-wet lid 23 a, b, c, d en samengesteld volgens richtlijnen van het NIBHV. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: eerste hulp, brandrepressie, beperken en bestrijden van een beginnende brand, communicatie en ontruiming.

Programma BHV Basistraining

Dag 1
Inhoud herhaling eerste hulp

 • De vijf belangrijkste punten
 • Benadering slachtoffers en beoordeling vitale functies
 • Eerste hulp bij stoornis bewustzijn
 • Reanimatie met AED
 • Stabiele zijligging
 • Vergiftiging
 • Verstikking/verslikken
 • Kennis van verbandmateriaal
 • Eerste hulp bij (ernstige) bloedingen
 • Praktijkoefeningen met Lotusslachtoffers
 • Dekverband/wonddrukverband
 • Shock
 • Brandwonden
 • Botbreuken/verstuiking/kneuzing
 • Oogletsel


Inhoud brandbestrijding en ontruiming

 • Het begrip brand nader bekeken
 • Brand / branddriehoek / brandstadia
 • Vlammen / gloeien / smeulen
 • Deurprocedure
 • Wat te doen bij brand? / gevaren bij uitbreken brand
 • Blussen van brand / blusmiddelen
 • Theorie kleine blusmiddelen
 • Taken bedrijfshulpverlener
 • Preventieve voorzieningen
 • Ontruimingsplan
 • Communicatie
 • Melden van incidenten intern / extern
 • Praktijk blussen met koolzuursneeuw (buiten)

Toets – Evaluatie

Wat je verder moet weten
Cursusduur 1 dag

Data en erkenning

De cursus Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. In deze cursus wordt de rol van ploegleider aangeleerd en geoefend aan de hand van scenario’s.  Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een BHV-diploma vereist.

BHV Herhalingstraining van Safety & Medical Training

 • Praktijkgericht met ervaren docenten
 • Landelijk erkend en gecertificeerd
 • Scherpe prijs-kwaliteitverhouding
 • Toegepast op jouw werksituatie
 • Ook in de avond en in het weekend
 • Accepteert ook cursisten die elders de BHV
 • Basistraining hebben gevolgd
 • Ontzorgt in planning en administratie