BHV Herhaling

30 augustus 2024
1-daagse cursus

Tijd: 09:00-15:30
Locatie: Spijkenisse

 230,00

De training Bedrijfshulpverlening betekent dat je binnen jouw organisatie direct hulp kunt verlenen als zich een incident voordoet, zoals een beginnende brand, een ongeval of een stroomstoring. Als je goed bent voorbereid, kan je de gevolgen van dergelijke incidenten aanzienlijk beperken. Tijdens de herhalingscursus BHV komen verschillende onderwerpen aan de orde op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en brandpreventie, ontruiming en communicatie.

Naast een theoretisch gedeelte wordt tijdens de training nadrukkelijk aandacht besteed aan het praktische gedeelte. Hierin vindt scholing plaats voor de uitvoering in de praktijk, met instructie over het uitvoeren van levensreddende handelingen en gebruik van brandbestrijdingsmiddelen. Tevens is er aandacht voor ontruimingsplannen en de diverse veiligheidsmiddelen.

Deze cursus is conform de Arbowet lid 23 a, b, c, d en samengesteld volgens richtlijnen van het NIBHV. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: eerste hulp, brandrepressie, beperken en bestrijden van een beginnende brand, communicatie en ontruiming.

Programma:

Inhoud herhaling eerste hulp

 • De vijf belangrijkste punten
 • Benadering slachtoffers en beoordeling vitale functies
 • Eerste hulp bij stoornis bewustzijn
 • Reanimatie met AED
 • Stabiele zijligging
 • Vergiftiging
 • Verstikking/verslikken
 • Kennis van verbandmateriaal
 • Eerste hulp bij (ernstige) bloedingen
 • Praktijkoefeningen met Lotusslachtoffers
 • Dekverband/wonddrukverband
 • Shock
 • Brandwonden
 • Botbreuken/verstuiking/kneuzing
 • Oogletsel


Inhoud herhaling brandbestrijding en ontruiming

 • Het begrip brand nader bekeken
 • Brand / branddriehoek / brandstadia
 • Vlammen / gloeien / smeulen
 • Deurprocedure
 • Wat te doen bij brand? / gevaren bij uitbreken brand
 • Blussen van brand / blusmiddelen
 • Theorie kleine blusmiddelen
 • Taken bedrijfshulpverlener
 • Preventieve voorzieningen
 • Ontruimingsplan
 • Communicatie
 • Melden van incidenten intern / extern
 • Praktijk blussen met koolzuursneeuw (buiten)

Inclusief:
Landelijke NIBHV-certificering
Lunch, koffie, thee en fris
Lesmateriaal

Data en erkenning

De BHV Basistraining van Safety & Medical Training wordt bij jou op locatie in heel Nederland gegeven of op onze locatie in Spijkenisse (Industrieterrein Halfweg/Molenwatering, nabij de A15, direct na de Hartelbrug). Bekijk onze trainingskalender voor de eerstvolgende data in Spijkenisse of vraag direct een vrijblijvende offerte aan voor een training op jouw locatie.

Indien je een EHBO-diploma hebt hoef je enkel het dagdeel ‘training brandbestrijding en ontruiming’ te volgen.

Het landelijk erkende certificaat dat je ontvangt na de 1-daagse BHV Herhalingstraining is 1 jaar geldig. Je kan jaarlijks deze 1-daagse BHV Herhalingstraining volgen. Na ongeveer 11 maanden informeren wij je dat de geldigheid van je certificaat, of dat van je medewerkers, bijna verloopt.

Aantal BHV'ers en controles

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal wordt meestal gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarnaast moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn in het bedrijf. Hou rekening met ziekte, vakantie en ploegendiensten. Wij adviseren je graag hoeveel BHV ‘ers het beste getraind kunnen worden.

De Arbowet omschrijft onder meer dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Heb je 1 BHV ’er maar is deze op vakantie? Dan zou je deze BHV ‘er officieel moeten vervangen. Als je hiervan niet op de hoogte was en de BHV dus niet geregeld hebt, krijg je een boete. De inspectie controleert of de regels worden nageleefd en treedt indien nodig streng op. Sinds 2013 worden er vaker en hogere boetes opgelegd als je de Arbowetgeving overtreedt.

Safety & Medical Training raadt je aan om ervoor te zorgen dat je organisatie voldoende getrainde BHV ‘ers heeft, niet alleen om boetes te voorkomen maar vooral voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van jezelf en de mensen om je heen.

Training op maat

De cursus BHV Basis kan ook worden toegespitst op jouw bedrijfsomgeving. Voor diverse sectoren hebben wij al een erkend praktijkgericht trainingsprogramma toegespitst op de betreffende werkomgeving klaarliggen.

BHV Herhalingstraining van Safety & Medical Training

 • Praktijkgericht met ervaren docenten
 • Landelijk erkend en gecertificeerd
 • Scherpe prijs-kwaliteitverhouding
 • Toegepast op jouw werksituatie
 • Ook in de avond en in het weekend
 • Accepteert ook cursisten die elders de BHV
 • Basistraining hebben gevolgd
 • Ontzorgt in planning en administratie