Preventiemedewerker

Elke organisatie met werknemers is verplicht om een preventiemedewerker te hebben. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen, zoals maatregelen ter verbetering van de ergonomie, zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn. Het is voor een persoon mogelijk een vakbekwaamheidscertificaat te halen om aan te kunnen tonen dat de benodigde kennis en vaardigheden worden beheerst, maar het volgen van een cursus wordt door de Arbeidsomstandighedenwet niet verplicht.

De preventiemedewerker moet een deskundige werknemer zijn en is dus iemand binnen de organisatie. Tenzij dit niet (met zwaarwegende motivering) mogelijk is, mag de bijstand worden verleend door deskundige werknemers samen met externe deskundige personen. Pas indien dit ook niet mogelijk is, mag een externe deskundige worden ingeschakeld.

Er zijn op dit moment geen Preventiemedewerker-trainingen beschikbaar.

Wettelijke taken preventiemedewerker

Een preventiemedewerker moet de werkgever bijstaan bij het voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet en heeft minimaal de onderstaande wettelijke taken:

Meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Adviseren aan en nauw samenwerken met de OR, de PVT of de belanghebbende werknemers, inzake de maatregelen voor een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid.

Uitvoeren van of meewerken aan de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak (zie Lijst van Arbo-afkortingen).

Een mogelijke praktische taak van een preventiemedewerker is:

Het geven van voorlichting over het onderhoud van apparaten.
Het geven van instructies over het werken met gevaarlijke stoffen.
Het stimuleren en het controleren van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inhoud 1-daagse training preventiemedewerker

Tijdens de training preventiemedewerker worden onderwerpen behandeld die ook daadwerkelijk van belang zijn in de praktijk. Het betreft de volgende thema’s:

De rol van de preventiemedewerker binnen het bedrijf
RI&E
Arbo-wetgeving
Arbo-risico’s
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Rol van de Arbodienst
Voorlichting en onderricht
Motivatie van medewerkers
Noodplan
Ongevallen en bijna-ongevallen